Informaţii legale

Acest site este detinut de:
 

MICHELIN ROMANIA S.A.

Județ Ilfov, Oraș Voluntari, Șoseaua Bucuresti-Nord nr. 10

Global City Business Park, Clădirea O1. Etaj 3

Romania

Telefon: +(40)021 202 6500  Fax: +(40)021 202 6500

Societate pe acţiuni cu un capital de 455958792 RON

Nr. Registrul Comerţului: J23/2379/2013

Cod Unic de Înregistrare: 13663684

 
Acest site este găzduit de:

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Attn : Data Protection

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland
 

Directorul publicaţiei: Spyros Politis

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare înainte de a accesa site-ul Web BFGoodrich, destinat liniei de produse anvelope de camion. Acest site este destinat dealerilor şi utilizatorilor din Romania de anvelope pentru camioane, autobuze si autocare. Pentru a accesa site-ul ţării dumneavoastră, apăsaţi pe meniul derulant.


Companiile din grupul Michelin au propriul statut juridic şi personalitate juridică autonomă. Cu toate acestea, în dorinţa de a facilita transmiterea informaţiilor prezentate în acest site, se vor putea utiliza termenii de mai jos: „Michelin”, „Grup”, „Grupul Michelin” şi „noi”; aceşti termeni sunt utilizaţi pentru a desemna ansamblul de companii din cadrul Grupului Michelin, iar fiecare îşi desfăşoară activitatea în mod independent.
 

ARTICOLUL 1: OBIECTUL

Prezentul aviz juridic are ca obiect definirea modalităţilor prin care Michelin vă pune la dispoziţie site-ul şi modalităţile prin care dvs. accesaţi şi utilizaţi acest site. Orice accesare a site-ului este supusă prezentului aviz juridic pe care Michelin îl poate modifica sau actualiza în orice moment. Accesul şi utilizarea site-ului necesită acceptul dvs. faţă de prezentul aviz juridic şi acordul dvs. pentru practicile Michelin în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal.
 

ARTICOLUL 2: ACCESUL LA SITE

Acest site este destinat tuturor utilizatorilor. Acesta conţine secţiuni care descriu experienţa BFGoodrich în domeniul mobilităţii, inovaţiile în domeniul anvelopelor pentru vehicule grele, catalogul anvelopelor BFGoodrich şi un „identificator de dealeri”. Acest site cuprinde totodată şi un spaţiu special pentru înscriere în serviciul de depanare Michelin Euro Assist.

BFGoodrich se străduieşte să menţină site-ul accesibil, fără a fi supusă vreunei obligaţii de a realiza acest lucru. Menţionăm că în vederea întreţinerii, actualizării, şi pentru orice alt motiv în special de natură tehnică sau juridică, accesul la site va putea fi modulat, respectiv întrerupt. Michelin nu este în niciun caz responsabilă pentru aceste întreruperi şi pentru consecinţele care ar putea apărea în urma acestora pentru dvs.

Vă angajaţi să nu accesaţi site-ul în mod fraudulos şi, mai ales serviciile interactive, în cazul în care există astfel de servicii.

 

ARTICOLUL 3: DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul (în special şi fără a se limita la informaţiile, textele, reprezentările grafice, datele, imaginile, fotografiile, materialele vizuale, video şi banda sonoră, programele şi bazele de date, precum şi forma tuturor acestor elemente şi ale site-ului) este protejat cu titlu de drepturi de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Conţinutul este proprietatea exclusivă a companiei Michelin şi/sau a filialelor sale. Orice copiere, reproducere, reprezentare, exploatare, adaptare, denaturare, modificare, traducere, difuzare, integrală sau parţială a conţinutului, care aparţin companiei Michelin şi/sau filialelor sale care a acordat drepturi companiei Michelin, prin orice procedeu, este ilegală cu excepţia drepturilor limitatoare care vă sunt acordate în continuare şi/sau copia destinată utilizării exclusive ale persoanei care le copiază. Elementele prezentate pe acest site pot fi modificate fără preaviz şi sunt puse la dispoziţie fără nicio garanţie de nicio natură, expresă sau tacită, respectiv nu pot genera drept de despăgubire. Datele sunt protejate prin copyright © 1997–2013 Michelin. Siglele sunt mărci înregistrate.


Datele referitoare la dealerii de anvelope pentru vehicule grele colectate şi puse la dispoziţia utilizatorilor acestui site spre consultare constituie o bază de date al cărei producător şi proprietar este Michelin. Conţinutul acestei baze de date este astfel protejat cu titlu de drepturi de autor, precum şi prin prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, prin transpunerea Directivei 96/9/CE din 11.03.1996.
 

Accesând acest site, vă angajaţi aşadar să:
 

  • nu reproduceţi, reprezentaţi, traduceţi, adaptaţi sau transformaţi, integral sau parţial, prin nicio modalitate, sub nicio circumstanţă, conţinutul bazei de date;
  • nu extrageţi, stocaţi, reproduceţi, reprezentaţi sau păstraţi, direct sau indirect, pe orice fel de suport, prin orice mijloace sau sub orice formă, tot conţinutul sau o parte semnificativă din acesta sub aspect calitativ sau cantitativ al bazei de date;
  • nu reutilizaţi, prin punerea la dispoziţia publicului, întregul conţinut sau o parte semnificativă a acestuia sub aspect calitativ sau cantitativ a bazei de date, indiferent de forma acesteia;
  • nu extrageţi sau reutilizaţi în mod repetat şi/sau sistematic părţile nesemnificative sub aspect calitativ sau cantitativ ale conţinutului bazei de date atunci când operaţiunile depăşesc în mod vădit condiţiile de utilizare normală a bazei de date.
     

Orice încălcare a drepturilor de autor asupra bazei de date atrage răspunderea civila, contravenționala sau penala in conformitate cu art. 138 si următoarele din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe,  cu modificările ulterioare
 

ARTICOLUL 4: CORESPONDENŢĂ ELECTRONICĂ

Pentru a coresponda cu compania Michelin prin poşta electronică, trebuie să completaţi formularele de corespondenţă electronice oferite pe site. Răspunsurile formulate de Michelin la mesajele electronice, precum şi accesul la site şi la conţinut nu pot fi asimilate sau nu pot constitui dovada exercitării unei activităţi publicitare, promoţionale sau comerciale pe teritoriul ţării în care se află utilizatorul.

 

ARTICOLUL 5: GARANŢIE ŞI RESPONSABILITĂŢI

Datele afişate pe acest site sunt furnizate fără nicio garanţie specială sau tacită de niciun fel. Michelin îşi rezervă dreptul de a modifica, corecta, întrerupe şi/sau suprima datele sau accesul la site în orice moment, fără preaviz. Michelin nu va putea fi tras la răspundere în caz de contaminare a materialelor dvs. electronice în urma propagării unui virus sau a altor infectări informatice. Este resposnabilitatea dvs. să luaţi toate măsurile adecvate pentru a vă proteja materialele electronice.
 

În niciun caz Michelin, angajaţii, furnizorii sau partenerii săi menţionaţi în site nu pot fi traşi la răspundere ca fiind responsabili pentru prejudicii rezultate din orice activitate contractuală, orice delict, sau orice altă acţiune, referitoare la daune directe sau indirecte, incidentală sau în consecinţă, sau indiferent de natură sau pentru orice prejudiciu, în special de natură financiară sau comercială, rezultat din utilizarea site-ului sau a informaţiilor obţinute de pe site-ul său.
 

Site-ul poate conţine legături simple către site-urile partenerilor Michelin sau către terţi, cu autorizare pentru legăturile puternice cu aceştia din urmă. Michelin nu îşi exercită niciun control asupra acestor site-uri, în consecinţă, nicio responsabilitate în ceea ce priveşte accesibilitatea, pertinenţa, disponibilitatea, conţinutul, publicitatea, produsele şi/sau serviciile disponibile de pe aceste site-uri sau plecând de la acestea. Astfel, Michelin nu este tras la răspundere pentru daunele directe sau indirecte care por surveni cu ocazia accesării dvs. sau utilizării site-ului unui partener sau din cauza nerespectării oricărei reglementări de către acest site.
 

ARTICOLUL 6: JURISDICŢIA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ŞI LEGEA APLICABILĂ

Orice diferend cu privire la site sau acest aviz juridic va fi soluționat pe cale amiabila. Daca Partile nu ajung la o înțelegere amiabila, atunci orice litigiu va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din Județul Ilfov.Utilizarea site-ului presupune acordul expres al utilizatorului pentru aplicarea prezentei clauze. În cazul în care oricare din prevederile prezentului Aviz juridic va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, aceasta va fi considerată ca nefăcând parte din acest aviz juridic şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi.